triage

Spreekuur/afspraken maken/ Thuistriage

Het spreekuur vindt plaats op werkdagen vanaf 7:45. Wanneer u een afspraak wenst belt u s ’morgens tussen 8:00-8:30, u kunt dan voor dezelfde dag een afspraak maken. De assistente zal vragen naar de aard van uw klacht om een juiste inschatting te maken van de benodigde tijd en de meest geschikte plaats voor een bepaalde klacht/handeling. Door de toenemende drukte en uitbreiding van het taken pakket van de huisarts is het soms nodig om uw klacht verder uit te vragen en een afspraak te maken voor een later tijdstip; dit noemen wij triage. Via deze link kunt u zien hoe en waarom triage in de huisartspraktijk nodig is. 

Voordat u een afspraak maakt, kunt u ook andere (digitale) kanalen gebruiken om te kijken of u zelf uw klacht kunt aanpakken. Ook als u zich afvraagt of u voor een klacht naar de huisarts moet gaan of al dan niet kan afwachten ( bijvoorbeeld in het weekend) . Dit zijn voorbeelden van digitale zelftriage:

 

Omdat we werken met de advanced acces methode is het beperkt mogelijk om een afspraak te maken voor de volgende dagen.

Wij bieden online de mogelijkheid een afspraak te maken voor de komende dagen, echter deze plaatsen zijn beperkt, om te kunnen garanderen dat de mensen die op de dag zelf bellen nog een afspraak te kunnen geven.

En uitzondering hierop zijn het afspraken spreekuur van de donderdagmiddag waarop kleine ingrepen plaatsvinden, afspraken voor het maken van een uitstrijkje of het inbrengen van een spiraaltje, en afspraken op het spreekuur van de praktijkverpleegkundige. Helaas komt het regelmatig voor de vooraf gemaakte afspraken niet worden nagekomen, en zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.

Online afspraak/ e-consult

U kunt online een bezoek in plannen of een e consult aanvragen ( een medische vraag stellen). Met dit portaal komt u in uw eigen dossier en is daarom strikt persoonlijk. U logt in met behulp van uw Digi D. we streven ernaar om de e-consulten binnen 24 uur te beantwoorden; houdt u rekening met weekend en feestdagen en gebruikt dit medium niet voor urgent vargen.

Mijngezondeheid.net

Videoconsult/ telefonisch consult

Wanneer het niet mogelijk, of wenselijk, is naar het spreekuur te komen heeft u de mogelijkheid om een videoconsult  of een telefonisch consult aan te vragen bij  huisarts. U vraagt dit aan bij de assistente. Op vrijdag en maandag tussen 14:00-14:30 heeft de huisarts telefonisch spreekuur en kunt u ( zonder aanmelding) inbellen om uw huisarts kort te spreken. 

 

Visites

Het afleggen van huisbezoeken vinden na het spreekuur plaats. Visites kunt u aanvragen voor 10:00, en zijn bedoeld voor patiënten die te ziek zijn, en waarbij het niet verantwoord is, om naar het spreekkuur te komen. In de meeste gevallen kan onderzoek beter plaats vinden op de praktijk.