Assistentes

Binnen onze praktijk heeft u te maken met onze vaste assisitentes; Barbara Vereecken en Saskia van den Oord

Bij de assistente kunt u telefonisch terecht op werkdagen tussen 8:00-9:00 voor het maken van een afspraak met de huisarts, de assistente of de pratijkondersteuners.

U belt bij voorkeur tussen 9:00-10:00 en tussen 10:30-11:30 voor het stellen van praktische of medisch inhoudelijke vragen.

De assistente heeft overleg met de huisarts in de pauze van 10:00-10:30; er is dan gelegenheid uw vraag voor te leggen bij de huisarts.

Het laten opnemen van de bloeddruk, wondbehandeling, hechtingen verwijderen en oren uitspuiten vinden plaats op afspraak; u kunt hiervoor telefonisch of online een afspraak maken.

Wij leiden regelmatig mensen op voor de opleiding tot doktersassistente en het kan zijn dat u te maken krijgt met een stagiare . Momenteel is Mieke Giebelen bij ons werkzaam als assistente in opleiding 

Praktijkondersteuner/verpleegkundige (POH)

Binnen onze praktijk zijn 2 praktijk ondersteuners werkzaam. Bij een POH kunt u terecht voor de begeleiding en controles van chronische ziekten, of problemen van psychologische aard. U zult voor dit spreekuur worden doorverwezen door uw huisarts. De POH legt ook huisbezoeken af.

Voor het begeleiden van chronische ziekten zoals diabetes, hart- en vaat ziekten en ouderenzorg is Barbara Vereecken werkzaam als POH-somatiek. Barbara heeft als achtergrond een verpleegkundige opleiding en ze heeft  in 2005 de opleiding voor pratijkondersteuner afgerond.        

Barbara is aanwezig op maandag t/m vrijdag                                                                                                                                              Big 39006717330 

Birgit Koning is in onze praktijk werkzaam als POH-GGZ en zal u als psycholoog begeleiden. Naast de fysieke consulten in de praktijk werkt Birgit met behulp van eHealthprogramma’s aan  mentale weerbaarheid. Deze programma’s bestaan uit psycho-educatie, filmpjes en verschillende opdrachten.Log hier in op uw ksyos account                                                                                                                                                Download hier de  4dkl vragenlijst

Birgit is aanwezig  vrijdag

Huisarts (Alwyn) Vereecken (Big  19044328601) 


In onze praktijk is dr. Vereecken werkzaam als enige huisarts. Hij is huisarts sinds 2000 in ons mooie maasdorp. Dr.Vereecken studeerde geneeskunde in Rotterdam en deed zijn huisarts opleiding in Leiden en Aruba.  Hij is een allopatisch huisarts die het vak uitoefend in de brede zin van het woord. Daarnaast heeft hij zich  in de loop van de jaren gespecialiseerd op enkele gebieden nl:

.Oogheelkunde ( ingeschreven in register oogheelkundige huisartsen)

.Cyriax injecties

.Paliatieve zorg

. ECG 

. kleine chirugische ingrepen

Dr. Vereecken is dagelijks aanwezig, en bij afwezigheid van dr. Vereecken wordt gewerkt met een vaste waarnemer