Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over de behandeling of bejegening door een van ons.

Wij stellen het op prijs als u dit na het voorval zo snel mogelijk met een van ons bespreekt, zodat wij een oplossing kunnen zoeken of verbeteringen kunnen aanbrengen.
U kunt ons bellen of het klachtenformulier per e-mail versturen.

Als u het bezwaarlijk vindt om de klachten met ons te bespreken dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijk en onpartijdige klachtenfunctionaris. de klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen, kiest geen partij en heeft geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris verteld is vertrouwelijk. U kunt hiervoor het klachten formulier gebruiken op de website van SKGE. https://www.skge.nl/

de klachtenfunctionaris is ook bereibaar op tel 088 0229190

Als blijkt dat u er met uw huisarts en bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht aanvragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankleijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patienten en uit leden namans de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschillencommissie is bindend. Meer informatie kunt u terug lezen op www.skge.nl

Andersom kan het zijn dat een van onze medewerkers wordt geconfronteerd met ongewenst ( agressief) gedrag van patienten, familie of bezoekers. Wij zijn van mening dat wij geen enkele vorm van agressie tegen een van onze medewerkers kunnen accepteren, en werken daarom met een agressieprotocol

Stuur uw klacht

Bij het invullen en versturen van dit formulier moet u er rekening mee houden dat uw gegevens over het internet gaan. Hoewel wij er alles aan doen dit in een beveiligde omgeving te laten plaatsvinden, kan het voorkomen dat de veiligheid van de gegevens onvoldoende gegarandeerd is.