Verzoek voordat u komt

Wij bemerken dat de corona maatregelen die wij hebben genomen om onze praktijk veilig en toegankelijk te houden voor onze patienten, steeds vaker worden genegeerd.

vanwege de beperkte ruimte hebben wij een aantal verzoeken aan u als patient;

1. kom op afspraak

2. kom niet met meer dan 2 personen

3. bij in gebruikname van de wachtruimte, wacht even op de gang

4 draag een mondmasker

de telefonische belasting is erg hoog en de assisitente werkt met een headset. het is daardoor onmogelijk met een mondmasker te werken en zij blijft bij voorkeur daarom zo mogelijk in haar eigen ruimte. Het is erg storend, privacygevoelig en onwenselijk om mensen  te woord moeten staan op de gang of aan de deur.

Komt u  daarom naar de praktijk enkel op afspraak svp. Heeft u een vraag stel deze dan bij voorkeur per mail; wij proberen deze spoedig te beantwoorden. wilt u iets afgeven doe dat in het daarvoor bestemde bakje op de gang.