aanpassing interval Astra Zeneca vaccinatie

op 20 mei heeft de gezondheidsraad geadviseerd dat het 2e Astra Zeneca niet per se na 12 weken hoeft worden gegeven maar naar voren mag worden gahaald met een minimum interval van 4 weken

logischerwijs krijgen wij hierover veel vragen en verzoeken, met name omdat veel mensen volledig gevaccineerd willen zijn voordat de vakantie periode ingaat.  Helaas is het naar voren halen van de tweede prikdatum niet zomaar even te regelen. Het vaccineren vergt van onze praktijk een logistieke en comlexe organisatie die naast onze daglijkse zorg moet plaastvinden. Natuurlijk willen ook wij onze patienten zo snel mogelijk gevaccineerd zien, maar ook wij zijn afhankleijk van verschillende factoren, zoals onder meer de leverings datum. 

Wij hopen daarom op uw begrip hiervoor.